Privacy beleid MountainVille laatst aangepast op 24-05-2018
Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u contact met ons opneemt of overgaat tot een bestelling. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van MountainVille. U dient zich ervan bewust te zijn dat MountainVille niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, bedrijven, en bronnen. Door gebruik te maken van onze diensten geeft u aan het privacy beleid te accepteren. MountainVille respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site/ diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens worden verwerkt zoals staat beschreven in de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Ons gebruik van verzamelde gegevens
Deze gegevens verzamelen wij

Wanneer u een bestelling bij ons doet, zullen wij u om een aantal gegevens vragen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
* Voor- en achternaam
* E-mailadres
* Telefoonnummer
* Straat en huisnummer
* Postcode en woonplaats

Met dit doel gebruiken we de persoonsgegevens
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
Op het moment dat u een product bestelt , kunnen we om uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres vragen. Deze gegevens zijn nodig om de bestelling te verzenden, een factuur op te maken en zo nodig contact met u te kunnen opnemen over uw bestelling.

Wanneer u ons een mail stuurt, vragen we uw naam, e-mailadres en eventueel telefoonnummer om uw vraag of opmerking zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden.

Door de gegevens aan ons te verstrekken geeft u ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten voor u gaan uitvoeren zoals reeds boven genoemd. Wij verwerken uw gegevens op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp.
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Met wie delen we (eventueel) uw persoonsgegevens
Administratie & boekhouding

Wij verwerken onze administratie op onze eigen pc, die is uitgerust met een deugdelijke antivirus software. Zowel PC als mobiele telefoon zijn beveiligd met een toegangscode. Ook werken wij samen met een boekhouder voor onze belastingaangifte.

Belastingdienst
Wij zijn verplicht belastingaangifte te doen over de inkomende en uitgaande betalingen.
Voor meer informatie over het privacy beleid van de Belastingdienst wijzen we u door naar https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/niet_in_enig_menu/prive/privacy

Verzending
Uw bestelling wordt verzonden via Post.nl of derde. Deze ontvangen enkel de opgevraagde gegevens om uw bestelling te kunnen verzenden.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij en onze verwerkers hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen door middel van een goede antivirussoftware. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site en bestellingen. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Bewaartermijn gegevens
Gegevens die benodigd zijn bij de belastingaangifte worden maximaal 7 jaar bewaard.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

De gegevens die wij gebruiken om te antwoorden op een bericht dat u aan ons heeft gestuurd via email, worden maximaal 3 jaar bewaard. Dit om antwoord te kunnen geven op eventuele vragen.

De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Aanpassen en communicatie
U kunt uw bewaarde gegevens altijd aan ons opvragen. We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

MountainVille
Waterlelie 12
5308LN Aalst
info@mountain-ville.nl